O nas

CO TO JEST STARSFIGHT?

StarsFight to dawka emocji jakie mogą się stać tylko udziałem prawdziwego kibica.

W StarsFight nie jesteś wyłącznie biernym widzem, ty sam decydujesz o tym jaki będzie skład twojej wymarzonej drużyny. Pamiętaj, twoje decyzje mogą zaważyć na tym czy wygrasz potyczkę z innymi graczami!

W StarsFight każdy ma szansę na wygraną, o zwycięstwie decyduje twój spryt, wiedza

StarsFight oferuje rozgrywki tzw. 'fantasy sports', czyli niezwykłe połączenie wirtualnej rozgrywki z prawdziwymi wydarzeniami na boisku, gdzie gracz tworzy swój własny zespół składający się z piłkarzy grających w czołowych europejskich zespołach.

Sporty Fantasy cieszą się ogromną popularnością w Stanach Zjednoczonych, zdobywają co raz większą rzeszę fanów także w Europie Zachodniej.


Wydawca serwisu

Właścicielem i wydawcą serwisu StarsFight.com jest firma Cherry Lab Sp z o.o. zarejestrowana w Polsce i w 100% z kapitałem polskim. Cherry Lab jest firmą informatyczno - marketingową w której nie rządzą managerowie a prym wiedzie kreatywność. StarsFight.com od początku do końca jest naszym dziełem co zapewnia nam nieograniczone pole działania w zakresie modelowania zarówno funkcjonalności serwisu jak modeli biznesowych.

Życzymy przyjemnej gry i wysokich wygranych!
Zespół Cherry Lab

DLACZEGO STARSFIGHT?

Dołączyć możesz w dowolnym momencie i wciąż masz szansę na wygraną - zwycięzcy wyłaniani są częściej niż raz w tygodniu!

Możesz sam zadecydować do jakiej formy rywalizacji chcesz dołączyć czy chcesz spróbować swoich sił z weteranami fantasy sports czy raczej z grupą znajomych,

StarsFight zrobiony jest przez pasjonatów sportów fantasy, zbudowany na wieloletnim doświadczeniu i miłości do sportu, chcemy byś również ty dołączył do nas!

Dołącz

WHAT IS STARSFIGHT?

StarsFight gives a dose of exciting experience that can only happen involving a real fan.

In StarsFight You are not only a passive spectator, You alone decide what will be the composition of Your dream team. Remember, Your decisions can make the difference whether You win the battle with other players!

In StarsFight everyone has a chance of winning, the winner determines Your cleverness, knowledge.

StarsFight offers a game called 'Fantasy sports', which is an unusual combination of a virtual game with real events on the pitch, where the player creates his own Team consisting of players who are playing in a top European teams.

Fantasy sports are very popular in the United States and gain more and more fans also in Western Europe.


Publisher Site

For many years we have been creating a software and marketing solutions which we implemented for our customers. We wrote software, integrated them to the systems, built strategies. In the end, however, it's the time to use all those skills and build something of our own - Stars Fight is our response to the global fashion that with our participation goes to the Poland as well. In the end, there is nothing better than the combination of our work and love to sports, we are hoping that our service will bring enjoy to all sport fans.

We wish You unforgettable experiences!
Cherry Lab Team

WHY STARSFIGHT?

You can join at any time and still have a chance to win - the winners are chosen more often than once a week!

Only You decide which form of competition You want to join, if you want to try Your luck with the veterans of fantasy sports, or rather with a group of friends.

StarsFight has been made by fans of fantasy sports, built on years of experience and love for the sport, we want You to join us!

Dołącz