Jak grać?

Jak zacząć?

StarsFight jest strategiczną grą umiejętności typu Daily Fantasy Sports (DFS) przeznaczoną dla wszystkich fanów sportu. Strategiczne gry fantasy sports to zupełnie nowa forma emocjonujących rozgrywek, w których kluczową rolę odgrywa wiedza i umiejętności zarządzających swoimi drużynami graczy.

StarsFight oferuje możliwość tworzenia własnych drużyn składających się z prawdziwych piłkarzy grających w czołowych europejskich ligach.

Poszczególne konkursy w StarsFight trwają od jednego do kilku dni.


1
Rejestracja

Jeśli chcesz dołączyć do jednego z dostępnych konkursów lub też założyć własny, musisz się najpierw zarejestrować. Na podaną przez Ciebie skrzynkę przyjdzie mail potwierdzający fakt rejestracji, po kliknięciu w znajdujący się tam link Twoje konto stanie się aktywne.

2
Wybór konkursu

W menu z wyświetlonymi konkursami masz do wyboru wszystkie dostępne w danym momencie konkursy.

Po aktywacji konta i ZALOGOWANIU SIĘ na stronie, możesz już dołączyć do jednego z dostępnych konkursów.

Udział w konkursach jest bezpłatny. Masz jednak możliwość dokupienia płatnych pakietów zwiększających budżet na zakup zawodników lub otrzymanie innych przywilejów. Dzięki temu możesz stworzyć lepszą drużynę i zwiększyć swoje szanse na wygraną.

Aby dołączyć do konkursu i zacząć tworzyć swoją własną drużynę kliknij DOŁĄCZ, serwis przeniesie Cię do okna tworzenia drużyny.

Pamiętaj, każdy konkurs jest inny i możesz wybrać ten, który odpowiada Twoim preferencjom!

 • Nazwa konkursu – obok nazwy konkursu znajdują się flagi, informujące z jakich lig możesz wybrać zawodników do swojego zespołu. Kłódka obok nazwy konkursu oznacza konkurs prywatny, do którego mogą dołączyć wyłącznie zaproszeni gracze.
 • Pula nagród – gwarantowana pula przeznaczona na wygrane.
 • Zgłoszonych drużyn – ilość drużyn zgłoszonych do konkursu, gdzie pierwsza cyfra oznacza ile drużyn zostało zgłoszonych, a druga jaka jest maksymalna ilość uczestników.
 • Typ wygranej – określa formę przyznawania nagród oraz na ile osób jest dzielona pula: wyłącznie dla jednego zwycięzcy, dla 3 pierwszych miejsc itp.
 • Rozpoczęcie konkursu – definiuje kiedy rozpocznie się konkurs. Wszelkie edycje drużyn są możliwe przed podaną tutaj godziną.

3
Tworzenie drużyny

Aby stworzyć drużynę musisz wejść w zakładkę „Dostępne konkursy”, wybrać interesujący Cię konkurs i kliknąć „Dołącz”.

Następnie zostaniesz poproszony przez system o nadanie nicka menedżera i nazwy Twojej drużyny. W kolejnym kroku wybierasz zawodników do zespołu.

Dysponując określonym budżetem musisz kupić co najmniej jednego zawodnika i wybrać kapitana. Pamiętaj, że im więcej zawodników gra w drużynie, tym więcej punktów ten zespół może zdobyć. Maksymalnie możesz kupić 11 zawodników. Jeżeli kwota na zakup wymarzonej przez Ciebie drużyny nie jest wystarczająca, możesz dokupić pakiety zwiększające budżet, klikając w zakładkę "Dokup budżet i zwiększ swoje szanse" znajdującą się po prawej stronie. Ceny pakietów uzależnione są od rangi konkursu. Zawodników kupuje się wybierając dostępnych piłkarzy z listy po prawej.

Lista ma maksymalnie uprościć wyszukiwanie, stąd umieściliśmy filtry pozwalające znaleźć piłkarza po pozycji, na jakiej gra lub klubie, w którym występuje. Ponadto, korzystając z suwaka możesz także ustawić zakres cenowy ułatwiający zawężenie budżetu poszukiwań poprzez ustawienie kwoty minimalnej i maksymalnej, jaką jesteś gotowy dać za danego zawodnika. Jeśli chcesz wybrać konkretnego piłkarza, możesz także skorzystać z wyszukiwarki, w której wystarczy wpisać początek jego nazwiska.

Klikając na nazwisko piłkarza, system automatycznie umieści go w Twojej drużynie na przypisanej mu pozycji. Najeżdżając na koszulkę piłkarza możesz ponadto:

 • sprawdzić jego wartość,
 • ustawić jednego z nich jako kapitana (zdobyte przez niego punkty liczą się podwójnie)
 • zrezygnować z zawodnika usuwając go ze składu,
 • Na końcu należy kliknąć w przycisk „Zatwierdź skład i dołącz do konkursu” i drużyna gotowa jest do udziału w rozgrywkach.

Pamiętaj, nie zawsze opłaca się brać wyłącznie najdroższych piłkarzy. Nie każdy z graczy będzie miał taką samą strategię, niektórzy mogą postawić na niedrogich za to pewnych piłkarzy, inni zdecydują się na słabszą, ale bardziej przewidywalną ligę. Nie bez znaczenia jest też kto będzie rywalem wybranych przez Ciebie piłkarzy.

4
Punktacja

Na finalny wynik Twojego zespołu składają się punkty zdobyte przez poszczególnych zawodników podczas prawdziwych spotkań. Informacje na temat tego, jakie punkty przyznajemy i za co, znajdziesz w zakładce z Punktacją.

How to start?

StarsFight is a Daily Fantasy Sports strategic game of skill for all fans of sport. Strategic fantasy sports are completely new form of exciting gaming, where users’ knowledge and skills play the crucial role.

StarsFight offers opportunity to create unique teams with real players from major European leagues.

StarsFight offers a variety of contests that last from one day to even a week, it is the user who decided about the form of rivalry, number of games and the prizes.


1
Registration

Whether you want to join to one of available contest or create your own one, you need to REGISTER first. You will receive a confirmation email on your inbox and after you click your account will become active.

2
Choosing contest

All open contests are visible on the list.

After you activate your account you can join of them but need to remember that there is one major division:

 • Free contests – do not require any entry (there will be no prizes, though),
 • Paid contests – in order to join them, you need to charge your account and pay an entry fee. All entries sum up to the prize pool users can win in that contest.

Remember, every contest is different and you can choose only that one that fits you best!

 • Contest name – next to the name of the contest You can see flags indicates form which of the leagues you can select players to your team. Padlock next to the name of the contest means private competition to which only invited players may join.
 • Entry fee – specifies the amount that will be charged to your account when you join this contest.
 • Max prize pool – total prize pool you can win in the competition.
 • Entries / Size – the number of teams entered in the contest, where the first digit indicates how many teams were reported, and the second shows the maximum number of participants.
 • Reward type – determines the form of awarding and for how many people shared pool: only one winner, for the first 3 places, etc.
 • Start time – defines when the competition starts. All editions of teams are possible before the time specified here.

3
Making a team

To create a team choose “Contests” and then find the one you like the most, click JOIN.

You will be asked to type your manager’s ID and name your current team. In the next step you can choose players that will score for your team.

With a defined budget you need to buy 11 players (1 goalkeeper, 4 defenders, 4 midfielders and 2 strikers). You can select the players from the list that is available on the right.

The list was designed to simplify the search, so we have added several functionalities and filtering options helping you to check player’s position, club, price etc.

Clicking on a player’s name the system will automatically place him in your team on a specific position. You can also:

 • See player’s salary,
 • set him as a team’s captain (his points will be doubled),
 • re-select the player.

When you’ll be ready click “Confirm your squad and join the contest!”, your team will be ready to play.

Remember that the most expensive players will not always be the most efficient. Now every player will try the same strategy, some of them would prefer cheaper but more secure players, whereas the others will decide to draft from the weaker but more predictable league. It is worth to mention, that also the second team your players will play against can make a big difference.

4
Points

Your team final results are the sum of points gained by each of the players during the real game. Information about the events and the scores can be found in Scoring site.


StarsFight oferuje graczom dostęp do szeregu otwartych konkursów, ale daje też szansę na grę wg własnych zasad i strategii. To gracz decyduje wówczas, ilu użytkowników będzie mogło dołączyć do konkursu, określić jego typ i rodzaj rywalizacji.

1
Wybierz opcję „Utwórz nowy konkurs”

Nowy konkurs może założyć wyłącznie zalogowany użytkownik. W panelu „Dostępne konkursy” wybierz opcję Utwórz nowy konkurs, system przeniesie Cię wówczas do okna zakładania konkursu.

2
Wybierz ligi i spotkania

Masz do dyspozycji wszystkich piłkarzy grających w obsługiwanych przez nas ligach. Tworząc własny konkurs możesz wybrać nie tylko które ligi będą dostępne, ale zawęzić wybór także do pojedynczych spotkań (minimalnie muszą być to jednak 2 mecze, do dyspozycji będziesz wówczas miał piłkarzy z 4 drużyn).

Aby wybrać interesujące Cię spotkania zaznacz przy każdym z nich pole wyboru.

3
Wybierz typ rozgrywki

Wybierz jedną z dostępnych form rywalizacji.

Użytkownik zakładający konkurs decyduje czy rozgrywka będzie miała charakter otwarty dla wszystkich użytkowników czy też ograniczy się jedynie do grupy wybrańców. Ponadto istnieje możliwość ustawienia rozgrywki "Head to Head", czyli pojedynku między wyłącznie dwoma użytkownikami.

Typ Konkursu:

 • Otwarty – dostępny dla każdego
 • Prywatny – dostępny tylko dla zaproszonych graczy

Typ Rywalizacji:

 • Liga – lista rankingowa dla wielu graczy
 • Head to Head – pojedynek między dwoma graczami

4
Ustal typ wygranych

Typy wygranych:

 • Pierwsze miejsce - prosta i jasna reguła. Zwycięzcą jest gracz, którego drużyna zdobyła najwięcej punktów w rywalizacji.
 • Pierwsza trójka - pula nagród dzielona jest między 3 najlepszych graczy według proporcji:
  • Miejsce 1. 50%
  • Miejsce 2. 30%
  • Miejsce 3. 20%
 • 50/50 - pula nagród przyznawana jest pierwszej połowie graczy
 • Pierwsza piątka - pula nagród dzielona jest między 5 najlepszych graczy według proporcji:
  • Miejsce 1. 40%
  • Miejsce 2. 30%
  • Miejsce 3. 15%
  • Miejsce 4. 10%
  • Miejsce 5. 5%
 • Pierwsza dziesiątka - pula nagród dzielona jest między 10 najlepszych graczy według proporcji:
  • Miejsce 1. 40%
  • Miejsce 2. 25%
  • Miejsce 3. 10%
  • Miejsce 4. 8%
  • Miejsce 5. 7%
  • Miejsca 6-10. 2%
 • Pierwsza dwudziestka - pula nagród dzielona jest między 20 najlepszych graczy według proporcji:
  • Miejsce 1. 30%
  • Miejsce 2. 20%
  • Miejsce 3. 10%
  • Miejsca 4-5. 5%
  • Miejsca 6-10. 3%
  • Miejsca 11-15. 2%
  • Miejsca 16-20. 1%
 • 10 po 10% - pula nagród przyznawana jest pierwszej 10 graczy. Każdy wygrywający gracz otrzymuje 10% puli wygranej.

5
Ustal limit graczy

Ustal, ilu maksymalnie użytkowników może dołączyć do konkursu.

Przy zakładaniu konkursu nie narzucamy nikomu ograniczeń, co do ilości graczy, którzy mogą dołączyć do danego konkursu. Pamiętaj jednak, że maksymalna liczba to 1000 graczy.

6
Nagrody

W konkursach zakładanych przez Użytkowników nie są przyznawane nagrody. Gra toczy się tylko o tytuł zwycięzcy i satysfakcję.


StarsFight offers the users an access to a variety of open contests, but also to set their own games on their rules and considering their strategy. It is the player who decides how many people he will invite, how big will be the entry and what type of winnings will be possible.

1
Choose “Create new contest”

New contest can be created only by registered users who have charged their account. In „Contests” choose Create new contest button a new window will open.

2
Choose leagues and games

You can choose from among all players that are listed in the leagues that are available on StarsFight. By creating a new contest you can decide not only from which leagues but also from which games and team the players can be taken (though, you need to select at least 2 games, you will get 4 teams to choose from).

Just mark what games you want to include.

3
Choose contest type

Choose one of available forms of rivalry.

The user who is setting up a new contest will decide whether the contest should be open for all players or be private and available only for a chosen people. Additionally, the users can be invited to a specific contest, there is an option to invite within StarsFight or by sending a personalized email.

Contest types:

 • Open – available for everyone
 • Private – only for invited users

Rivalry types:

 • Leagues – a rank for many players
 • Head to Head – a duel between two player

4
Set reward type

The prize in each contest will the sum of entries paid by the users willing to take part in the contest. Your decision is on how it will be divided.

Reward types:

 • 1st place - clear and simple rule, the bigger the pool the better is for the winner, who get 100% of funds.
 • Top3 - prize pool is divided among the 3 best players:
  • 1st place - 50%
  • 2nd place - 30%
  • 3rd place - 20%
 • 50/50 - prize pool will be shared among the half of users with top results
 • Top5 - prize pool is divided among the 5 best players:
  • 1st 40%
  • 2nd 30%
  • 3rd 15%
  • 4th 10%
  • 5th 5%
 • Top10 - prize pool is divided among the 10 best players:
  • 1st 40%
  • 2nd 25%
  • 3rd 10%
  • 4th 8%
  • 5th 7%
  • Position 6-10. 2%
 • Top20 - prize pool is divided among the 20 best players:
  • 1st 30%
  • 2nd 20%
  • 3rd 10%
  • Position 4-5. 5%
  • Position 6-10. 3%
  • Position 11-15. 2%
  • Position 16-20. 1%
 • 10 by 10% - the prize pool is awarded to the first 10 players. Each winning player receives 10% of the prize pool.

5
Set users’ limit

Decide what is the maximum number of users that can join your contest.

When setting the contest we try avoid restrictions as much as possible, but remember that you can organize a contest for maximum 1000 users.

6
Set the entry fee

The entry fee is very important – it should encourage the users to join your contest. The sum of entries is a prize pool minus our commission and tax (see: Terms of Use) in case of the winnings above 200EUR. It is you who decides about the entry, you just need to remember that high entry rate can deter many people while low can be not enough attractive. You can also play for free, but where’s the fun?

Ligi europejskie - Punkty są przyznawane za poniższe zdarzenia:

Kliknij na zdarzeniu by dowiedzieć się więcej

ZdarzeniePozycjaPunkty
Gra w podstawowym składzie Każda2

Zawodnik wyszedł na boisko w pierwszej ‘11’.

Dołącza do gry z ławki rezerwowych Każda1

Zawodnik wszedł na boisko w trakcie meczu.

Gol Bramkarz10
Obrońca8
Pomocnik7
Napastnik7

Odpowiednia ilość punktów przyznawana jest za każdą uznaną przez sędziego bramkę. W sytuacji spornej głos decydujący ma administracja StarsFight. Gole zdobyte w rzutach karnych liczone są wyłącznie trakcie meczu, seria rzutów karnych (w razie remisu) nie będzie brana pod uwagę.

Asysta Bramkarz9
Obrońca7
Pomocnik5
Napastnik5

Skuteczne podanie piłkarza, w wyniku którego inny zawodnik strzela gola.

Żółta kartka Każda-2

Sędzia pokazał zawodnikowi żółtą kartkę.

 • Dwie żółte kartki są równoważne otrzymaniu czerwonej kartki i taką samą liczbę punktów ujemnych otrzyma zawodnik.
 • Zawodnik, który otrzyma kartkę przebywając na ławce rezerwowych dostaje punkty ujemne wyłącznie w sytuacji gdy weźmie udział lub brał już udział w danym meczu.
Czerwona kartka Każda-5

Sędzia pokazał zawodnikowi czerwoną kartkę.

 • Zawodnik, który otrzyma kartkę przebywając na ławce rezerwowych dostaje punkty ujemne wyłącznie w sytuacji gdy weźmie udział lub brał już udział w danym meczu.
Gol samobójczy Każda-7

Piłka trafiła do bramki po odbiciu się od zawodnika drużyny broniącej. W przypadku sytuacji spornej ostateczną decyzję podejmują administratorzy StarsFight.

Wygrany mecz Każda2

W przypadku wygranej dopiero w fazie rzutów karnych wynik meczu traktowany jest jako remis

Wywalczenie rzutu karnego Każda2

Zawodnik został sfaulowany przez zawodnika drużyny przeciwnej w polu karnym a sędzia podyktował rzut karny.

Spowodowanie karnego Każda-2

Działanie w polu karnym, które poskutkowało podyktowaniem przez sędziego rzutu karnego.

Spudłowanie karnego Każda-2

Zawodnik nie trafił piłką w światło bramki.

 • W sytuacji gdy wykonujący rzut karny zamiast strzelić do bramki podał do innego zawodnika, który zakończył akcję golem, wykonujący nie otrzymuje punktów ujemnych za spudłowanie, lecz dodatnie za asystę. Zawodnik, który strzelił gola otrzymuje punkty wg zwykłych reguł.
 • W sytuacji gdy wykonujący rzut karny zamiast strzelić do bramki podał do innego zawodnika, który nie zakończył akcji golem, wykonujący otrzymuje punkty ujemne jak za nie wykorzystanie rzutu karnego.
 • Niewykorzystane rzuty karne w serii rzutów karnych nie są punktowane.
Stracona bramka Bramkarz-5
Obrońca-5
Pomocnik-3
Napastnik-1

Każdy uznany przez sędziego gol.

Mecz zakończony bez utraty bramki Bramkarz5
Obrońca5
Pomocnik3
Napastnik1

Punkty otrzymuje każdy zawodnik drużyny, która nie straciła żadnej bramki, który przebywał na boisku dłużej niż 60 minut.

Czas gry Każda1 - za skończone 15 min.

Każde 15 minut na boisku to dodatkowy punkt dla zawodnika. Do punktacji liczona jest także dogrywka

Wygrany pojedynek w powietrzu Każda1 - co dwa zdarzenia

Zawodnik wygrał pojedynek w powietrzu.

Dotknięcie piłki Bramkarz0
Obrońca0.05
Pomocnik0.05
Napastnik0.05

Punktowany za każdym razem gdy dotknie piłkę.

Spalony: sprowokowany przez obrońców Każda1 - co dwa zdarzenia

Wszyscy obrońcy, którzy brali udział w meczu otrzymują punkt co drugiego spalonego.

Przejęcie piłki przez bramkarza Bramkarz2 - co 5 zdarzeń

Bramkarz punktowany jest za każdym razem gdy obroni chwytając piłkę.

Wybicie piłki przez bramkarza (piąstkowanie) Bramkarz1 - co 5 zdarzeń

Bramkarz punktowany jest za każdym razem gdy wybiję piłkę z pola bramki.

Faul Każda-1 - co 4 zdarzenie

Faule będą liczone za każdym razem gdy sędzia odgwizda faul, ale nie pokaże zawodnikowi żółtej lub czerwonej kartki.

Odzyskanie piłki Każda1 - co 5 zdarzeń

Piłka została odzyskana przez drużynę.

Podanie celne Każda1 - co 10 zdarzeń

Zawodnik skutecznie podał piłkę innemu piłkarzowi ze swojej drużyny.

Podanie niecelne Każda-1 - co 10 zdarzeń

Zawodnik podał piłkę innemu piłkarzowi ze swojej drużyny, lecz została ona przechwycona przez drużynę przeciwną.

Zablokowane strzały na bramkę Każda-1 - co 4 zdarzenia

Zawodnik zablokował strzał na bramikę zawodnika drużyny przeciwnej.

Próby strzału Każda1 - co 3 zdarzenia

Liczone za każdym razem gdy zawodnik próbuje zdobyć punkt dla swojej drużyny.

Pojedynki przegrane Każda-1 - co 3 zdarzenia

Wszystkie pojedynki, które zostały przegrane na rzecz zawodnika drużyny przeciwnej.

Pojedynki wygrane Każda1 - co 3 zdarzenia

Wszystkie pojedynki wygrane przez zawodnika.

Ekstraklasa - Punkty są przyznawane za poniższe zdarzenia:

Kliknij na zdarzeniu by dowiedzieć się więcej

ZdarzeniePozycjaPunkty
Gra w podstawowym składzie Każda2

Zawodnik wyszedł na boisko w pierwszej ‘11’.

Dołącza do gry z ławki rezerwowych Każda1

Zawodnik wszedł na boisko w trakcie meczu.

Gol Bramkarz8
Obrońca6
Pomocnik5
Napastnik4

Odpowiednia ilość punktów przyznawana jest za każdą uznaną przez sędziego bramkę. W sytuacji spornej głos decydujący ma administracja StarsFight. Gole zdobyte w rzutach karnych liczone są wyłącznie trakcie meczu, seria rzutów karnych (w razie remisu) nie będzie brana pod uwagę.

Asysta Bramkarz8
Obrońca4
Pomocnik3
Napastnik3

Skuteczne podanie piłkarza, w wyniku którego inny zawodnik strzela gola.

Obroniony karny Bramkarz8

Strzał z rzutu karnego został odbity przez zawodnika pełniącego funkcję bramkarza, gdzie zawodnik drużyny przeciwnej trafił w światło bramki. Bramki obronione w serii rzutów karnych (w razie remisu) nie będą brane pod uwagę.

Żółta kartka Każda-2

Sędzia pokazał zawodnikowi żółtą kartkę.

 • Dwie żółte kartki są równoważne otrzymaniu czerwonej kartki i taką samą liczbę punktów ujemnych otrzyma zawodnik.
 • Zawodnik, który otrzyma kartkę przebywając na ławce rezerwowych dostaje punkty ujemne wyłącznie w sytuacji gdy weźmie udział lub brał już udział w danym meczu.
Czerwona kartka Każda-3

Sędzia pokazał zawodnikowi czerwoną kartkę.

 • Zawodnik, który otrzyma kartkę przebywając na ławce rezerwowych dostaje punkty ujemne wyłącznie w sytuacji gdy weźmie udział lub brał już udział w danym meczu.
Gol samobójczy Każda-3

Piłka trafiła do bramki po odbiciu się od zawodnika drużyny broniącej. W przypadku sytuacji spornej ostateczną decyzję podejmują administratorzy StarsFight.

Wygrany mecz Każda2

W przypadku wygranej dopiero w fazie rzutów karnych wynik meczu traktowany jest jako remis

Wywalczenie rzutu karnego Każda2

Zawodnik został sfaulowany przez zawodnika drużyny przeciwnej w polu karnym a sędzia podyktował rzut karny.

Spowodowanie karnego Każda-2

Działanie w polu karnym, które poskutkowało podyktowaniem przez sędziego rzutu karnego.

Spudłowanie karnego Każda-2

Zawodnik nie trafił piłką w światło bramki.

 • W sytuacji gdy wykonujący rzut karny zamiast strzelić do bramki podał do innego zawodnika, który zakończył akcję golem, wykonujący nie otrzymuje punktów ujemnych za spudłowanie, lecz dodatnie za asystę. Zawodnik, który strzelił gola otrzymuje punkty wg zwykłych reguł.
 • W sytuacji gdy wykonujący rzut karny zamiast strzelić do bramki podał do innego zawodnika, który nie zakończył akcji golem, wykonujący otrzymuje punkty ujemne jak za nie wykorzystanie rzutu karnego.
 • Niewykorzystane rzuty karne w serii rzutów karnych nie są punktowane.
Stracona bramka Bramkarz-4
Obrońca-3
Pomocnik-2
Napastnik-1

Każdy uznany przez sędziego gol.

Mecz zakończony bez utraty bramki Bramkarz5
Obrońca4
Pomocnik2
Napastnik1

Punkty otrzymuje każdy zawodnik drużyny, która nie straciła żadnej bramki, który przebywał na boisku dłużej niż 60 minut.

Czas gry Każda1 - za skończone 15 min.

Każde 15 minut na boisku to dodatkowy punkt dla zawodnika. Do punktacji liczona jest także dogrywka

European leagues - Points are granted for events listed below:

Click on the event to see more information

EventPositionPoints
Basic squad Every2

The player started the game in the first '11'.

Joins from the bench Every1

The player joined during the game.

Goal Goalkeeper10
Defender8
Midfielder7
Striker7

A specific amount of points is given for each goal. In any questionable situation StarsFight administrators will have a decisive voice. Goals gained in penalties will be counted with an exception for penalties round.

Assist Goalkeeper9
Defender7
Midfielder5
Striker5

A ball was passed to the player who has scored the goal.

Yellow card Every-2

A judge has given player a yellow card.

Red Card Every-5

A judge has given player a red card.

Own goal Every-7

The goal is scored when the ball touched defending's team player. In any questionable situation StarsFight administrators will have a decisive voice.

Game won Every2

When the game is won as a result of penalties round, the result will be considered as draw.

Penalty won Every2

After the player was fauled, the judge declared a penalty shot.

Penalty gained Every-2

The judge declared a penalty shot after player's action.

Penalty lost Every-2

The player lost a chance to shoot a penalty.

Goal lost Goalkeeper-5
Defender-5
Midfielder-3
Striker-1

Every goal that was confirmed by the judge.

Game finished with no goal lost Goalkeeper5
Defender5
Midfielder3
Striker1

Every player who played more than 1 minute will receive one point.

Game time Every1 - Every 15 min.

Every 15 minutes spent by the player on a pitch. Extra time will also be counted.

Aerial duel won Every1 - Every 2 events

The player won an aerial duel.

Ball touched Goalkeeper0
Defender0.05
Midfielder0.05
Striker0.05

Every time the player touches the ball he gets 0.15 points.

Offside: conceded by the defenders Every1 - Every 2 events

All defenders who played on the match will score for every 2 offsides.

Saves Goalkeeper2 - Every 5 events

Goalkeeper will score for every 5 times he manages to save the goal.

Punches Goalkeeper1 - Every 5 events

Goalkeeper will score for every 5 times he manages to punch the ball out.

Faul Every-1 - Every 4 events

Fauls will be counted each time the judge confirms the faul but do not give a yellow or red card.

Ball recovery Every1 - Every 5 events

The ball was recovered from the other team.

Accurate passes Every1 - Every 10 events

The player managed to pass the ball correctly.

Inaccurate passes Every-1 - Every 10 events

The player missed his teammate and the ball was taken by the other team.

Blocked scoring attemps Every-1 - Every 4 events

The player has blocked the shot from the other team's player.

Total scoring attemps Every1 - Every 3 events

Counted each time the player tries to get a score for his team.

Challenges lost Every-1 - Every 3 events

All challenges that were lost to the other team's players.

Challenges won Every1 - Every 3 events

All challenges that were won by the player.

Ekstraklasa - Points are granted for events listed below:

Click on the event to see more information

EventPositionPoints
Plays in basic squad Every2

The player entered in the first ‘11’.

Joins to the game from bullpen Every1

The player came off the pen during the match.

Goal Goalkeeper8
Defender6
Midfielder5
Striker4

The appropriate number of points is awarded for each acknowledged goal by the judge. In the case of any controversial situation the final decision is to StarsFight administration. Goals scored in the shootout are counted only during the game, a series of penalty kicks (in the event of a tie) will not be taken under consideration.

Assistance Goalkeeper8
Defender4
Midfielder3
Striker3

Effective passing of a player, as a result of which another Player shoots a goal.

Defended Penalty kick Goalkeeper8

A shot from the penalty kick was deflected by goalkeeper, where a player of the opposing team hit towards goal. Kicks defended during the penalties (in the event of a tie) will not be taken into account.

Yellow card Every-2

The field judge shows a yellow card to player.

 • Two yellow cards are equivalent to receiving a red card and the same number of points a player receives as negative.
 • The player who receives the card staying on the bullpen gets negative points only in a situation where he will participate or have participated in the match.
Red Card Every-3

The field judge shows a red card to player:

 • The player who receives the card staying on the bullpen gets negative points only in a situation where he will participate or have participated in the match.
Own goal Every-3

The ball went into the goal after a rebound from the player of the defending team. In the event of a disputed final decision will have StarsFight administrators.

Won match Every2

If the winning will be in the phase penalty kicks result is treated as a draw.

Win over penalty kick Every2

The player has been fouled by the opposing player in the penalty area and the field judge awarded a penalty kick.

Causing penalty kick Every-2

Action in the penalty area, which resulted in the dictation by the field judge penalty kick.

Missed penalty kick Every-2

The player missed the goal.

 • In a situation when performing the penalty kick instead of shooting passed the ball to another player who ended the action with a goal, performing player will not receive negative points for the miss, but positive for assistance. The player, who scored receives points according to the usual rules.
 • In a situation when performing the penalty kick instead of shooting passed the ball to another player who has not completed action with a goal, performing receives negative points as a not use the penalty kick.
 • Unused penalty kicks in the penalty time will not be counted.
Lost goal Goalkeeper-4
Defender-3
Midfielder-2
Striker-1

Each goal recognized by the field judge.

Match ended without any goals Goalkeeper5
Defender4
Midfielder2
Striker1

Points will receive each player of a team that has not lost a goal, which was on the playing field for more than 60 minutes.

Game time Every1 / every 15 min.

For every 15 minutes of a player on the palying field will be scored. Play-off will be scored as well.


Kliknij na interesujące Cię pytanie by dowiedzieć się więcej

Opis gry:

1. Czym jest StarsFight?

StarsFight jest strategiczną grą umiejętności typu Daily Fantasy Sports (DFS) przeznaczoną dla wszystkich fanów sportu. Wcielając się w rolę menedżera masz możliwość tworzenia własnych drużyn składających się z prawdziwych piłkarzy grających w czołowych europejskich ligach. Aby wygrać musisz wytypować takich zawodników, którzy w spotkaniach konkursowych zagrają najlepiej i zdobędą dla Twojej drużyny najwięcej punktów. W StarsFight każdy ma szansę na wygraną, o zwycięstwie decyduje twój spryt, wiedza i strategia. Wydawcą serwisu StarsFight jest firma Cherry Lab sp. z o.o.

2. Dlaczego warto wybrać Starsfight?

StarsFight to pierwsza na polskim rynku platforma oferująca konkursy typu Daily Fantasy Sports (DFS). StarsFight to strategiczna gra umiejętności, w której gracze mogą brać udział w rozgrywkach organizowanych przez Administratora lub tworzyć własne konkursy.

3. Jak wysokie są nagrody?

Wysokość nagród ustalana jest indywidulanie do każdego konkursu. Im większa ranga konkursu, tym cenniejsze nagrody.

4. Czy przystąpienie do konkursu wymaga wniesienie jakieś opłaty?

Udział w rozgrywkach Starsfight jest bezpłatny. Istnieje jednak możliwość dokupienia płatnych pakietów zwiększających budżet na zakup zawodników lub otrzymanie innych przywilejów. Dzięki temu gracz może stworzyć lepszą drużynę i zwiększyć swoje szanse na wygraną.

5. Czy mogę dołączyć do gry w trakcie trwania sezonu?

Jak najbardziej, StarsFight to gra, w której konkursy odbywają się bez przerwy.


Rejestracja:

1. Jak zarejestrować konto?

Otwórz formularz rejestracyjny, podaj swój adres email, hasło i to wszystko! Na podaną przez Ciebie skrzynkę przyjdzie email potwierdzający fakt rejestracji, po kliknięciu w znajdujący się tam link Twoje konto staje się aktywne.

2. Czy mogę mieć zarejestrowane więcej niż jedno konto?

Nie, każdy użytkownik może mieć tylko jedno konto w serwisie.

3. Nie otrzymałem maila aktywującego. Co robić?

Sprawdź folder SPAM, być może tam trafiła wiadomość od nas. Jeśli wiadomość nie trafiła do SPAMu, odczekaj ok. godzinę, jeśli maila nadal nie będzie, wówczas skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta.

4. Jestem niepełnoletni. Czy mogę grać?

Jeśli chcesz zagrać w StarsFight musisz mieć ukończone 18 lat, w przeciwnym wypadku musisz poczekać do osiągnięcia odpowiedniego wieku.

5. Zapomniałem hasła. Co mam zrobić?

Kliknij na poniższy link i wpisz adres email powiązany z Twoim kontem. Na podany adres przyjdzie mail z linkiem resetującym dotychczasowe hasło.

Odzyskiwanie hasła

6. Czy mogę zmienić moje dane osobowe?

Jedna osoba może posiadać tylko jedno konto w serwisie StarsFight, możesz jednak w polu „Moje Dane” podać lub zmienić swoje dane: imię, nazwisko, adres, datę urodzenia i numer rachunku bankowego.

7. Czy mogę zmienić mój nick menedżera?

Nick menedżera podaje się podczas pierwszego tworzenia drużyny i domyślnie pozostaje on przypisany do konta użytkownika. Nick menedżera to znak rozpoznawczy gracza, dlatego też ewentualne zmiany dopuszczamy jedynie w wyjątkowych sytuacjach, na wyraźną prośbę użytkownika.

8. Czy moje dane są należycie chronione?

Twórcy StarfFight stosują najwyższe standardy bezpieczeństwa danych i prywatnych informacji użytkowników. Wszystkie połączenia dokonywane są za pośrednictwem szyfrowanego łącza SSL (Secure Socket Layer).

9. Jak mogę skasować swoje konto?

Użytkownik nie ma możliwości bezpośredniego usunięcia konta, może to zrobić administrator serwisu na wyraźną prośbę użytkownika.


Konkursy:

1. Jakie formy konkursów oferujecie?

Oferujemy szeroką gamę rozgrywek zarówno darmowych jak i tych z nagrodami gwarantowanymi. Każdy z graczy ma możliwość rywalizowania z innymi w rozgrywkach ligowych bądź w pojedynkach.

2. Czy mogę założyć własny konkurs?

Każdy zarejestrowany użytkownik ma możliwość zakładania własnego konkursu. W tego typu konkursach nie będą przyznawane nagrody pieniężne – gra będzie toczyła się tylko o tytuł zwycięzcy i satysfakcję.

3. Czy mogę usunąć konkurs, który założyłem?

Nie. Założonego konkursu nie można usunąć.

4. Czy mogę zmienić warunki mojego konkursu (liczbę graczy, strukturę wygranych)?

Nie. Założonego konkursu nie można edytować.

5. Co się dzieje w sytuacji gdy nie zbierze się wymagana liczba graczy w konkursie?

Jeśli do czasu rozpoczęcia konkursu nie znajdzie się minimalna liczba graczy, wówczas konkurs jest anulowany. Minimalna ilość graczy uzależniona jest od ustalonego typu wygranych: w przypadku, gdy główną nagrodę zgarnia zwycięzca jest to dwóch graczy, gdy pula nagród dzielona jest pomiędzy pierwszą trójką - minimalną liczbą jest trzech graczy.

6. Co się dzieje w przypadku, gdy przewidziany w konkursie mecz lub mecze zostały przełożone lub się nie odbyły?

Jeżeli przewidziany w konkursie mecz został przełożony, ale odbędzie się do 7 dni po planowanym zakończeniu rozgrywki – konkurs odbywa się normalnie. Jeżeli został przesunięty na późniejszy termin – konkurs zostaje rozliczony bez uwzględnienia wyniku brakującego spotkania.

7. Czy mogę zaprosić znajomych do udziału w moim konkursie?

Oczywiście!


Tworzenie drużyny

1. Jak założyć drużynę?

Po rejestracji wybierz jeden z dostępnych konkursów (lub załóż własny), następnie kliknij „Dołącz”, a zostaniesz przeniesiony do okna tworzenia drużyny. Później zostaniesz poproszony przez system o nadanie nicka menedżera i nazwy Twojej drużyny. W kolejnym kroku wybierasz zawodników do zespołu.

2. Ilu zawodników muszę kupić?

Aby stworzyć drużynę menedżer musi kupić co najmniej jednego zawodnika. Pamiętać należy, że im więcej zawodników gra w drużynie, tym więcej punków ten zespół może zdobyć.

3. Jak tworzona jest wycena zawodników?

Zawodnicy są wyceniani za pomocą specjalnie przez nas opracowanego algorytmu uwzględniającego ich skuteczność na boisku i cenę rynkową.

4. Jaki mam budżet na zakup zawodników? Czy mogę go zwiększyć?

W każdym konkursie gracz ma określony budżet na zakup zawodników. Wykupując płatne pakiety może go zwiększać, aby lepsi zawodnicy znaleźli się w jego drużynie.

5. W jakim ustawieniu gra moja drużyna? Czy mogę zmienić ustawienie?

Domyślnie każda drużyna gra w ustawieniu 1-4-4-2. Jednak menedżer może dokupić pakiet i otrzymać możliwość zmiany ustawienień formacji.

6. Ile drużyn mogę stworzyć?

Każdy użytkownik może stworzyć nieograniczoną ilość drużyn i dołączyć do dowolnej liczby konkursów.

7. Czy mogę zmienić skład w trakcie trwania meczu?

Niestety nie, okienko transferowe zamykamy na kwadrans przed rozpoczęciem pierwszego spotkania, później nie można już niczego zmieniać aż do końca ostatniego meczu w danym konkursie.


Wpłaty i wypłaty

1. W jaki sposób mogę zasilić moje konto?

Nasz serwis współpracuje z autoryzowanymi firmami obsługującymi płatności w sieci. W prawym górnym rogu znajduje się widok pokazujący aktualny stan Twojego konta, znajduje się tam również przycisk „Doładuj”, który po kliknięciu przenosi nas do listy dostępnych operatorów. Tam możesz wybrać swojego operatora i przesłać środki.

2. Czy od wpłaty pobierana jest prowizja?

Nie pobieramy żadnej prowizji za dokonywane wpłaty.

3. Jaka jest minimalna kwota wpłaty?

Minimalna przewidziana kwota wpłaty na konkurs wynosi 10 PLN.

4. Jak mogę wypłacić nagrodę?

W zakładce „Moje konto” wybierz opcję „Wypłać środki” a następnie podaj formę transferu i adres konta lub portfela, na który mamy przesłać wygraną. Minimalna kwota wypłaty to 50 PLN.

5. Czy od wypłaty pobierana jest prowizja?

Nie, od wypłaty nie pobieramy prowizji.

6. Czy wygrana podlega opodatkowaniu?

Zgodnie z polskim prawem każda wygrana o wartości powyżej 760 zł podlega opodatkowaniu, w przypadku przekroczenia tego progu StarsFight automatycznie pomniejszy kwotę wygranej o zaliczkę na podatek dochodowy.


Informacje dodatkowe

1. Skąd czerpiecie dane na temat wydarzeń z boiska?

Podpisaliśmy umowę z jednym z czołowych dostawców informacji na temat wydarzeń sportowych na rynku. Dzięki temu mamy gwarancję, że otrzymywane dane są rzetelne i sprawnie przesyłane.

2. Kto rozstrzyga w sytuacjach spornych?

W sytuacji konfliktu między użytkownikami rozstrzygać będzie administracja StarsFight w oparciu o regulamin serwisu.

3. Czy planujecie wprowadzić inne dyscypliny, np. koszykówkę?

Są takie plany i jeśli wszystko pójdzie dobrze na pewno koszykówka będzie jedną z dyscyplin, której przyjrzymy się w pierwszej kolejności.

4. Dlaczego nie mogę wziąć do jednej drużyny piłkarzy z Ekstraklasy i zawodników z innych lig?

Spowodowane jest to naszymi możliwościami technicznymi. Dane na temat zdarzeń zachodzących na boisku są nam dostarczane przez jedną z zewnętrznych firm, która jednak nie ma w swojej ofercie rozgrywek polskiej ligii. Nie chcąc jednak pozbawiać naszych Graczy możliwości rozegrania konkursów także w Ekstraklasie sami dbamy o to, by informacje o spotkaniach były dostępne na StarsFight. Niestety, na tę chwilę nasze możliwości są ograniczone i nie jesteśmy w stanie zapewnić pełnego pakietu zdarzeń takich samych jak w innych ligach. Różne zdarzenia oznaczają także różną punktację a co za tym idzie brak możliwości zestawienia ich w jednym konkursie.

5. Czy moja drużyna musi być widoczna dla wszystkich?

Nie, każdy użytkownik może wyłączyć podgląd swojego zespołu, jest to jedna z opcji dostępnych w oknie tworzenia drużyny.


Click on the question to find out more

Game description:

1. What is Starsfight?

StarsFight is a strategic Daily Fantasy Sports (DFS) game for all football fans. Becoming a manager you can create your own teams that consist from the real players who normally play in top European leagues. In order to win, you have to type those who in your opinion will have the best scoring result in coming games. Everyone can win in StarsFight, all that matters are your cleverness, skills and strategy.

2. Why Starsfight?

StarsFight is first Daily Fantasy Sports (DFS) platform on Polish market. It is a strategic skill game where ambitious and experienced players can test their abilities and knowledge playing for really big money, while the beginners and those who consider themselves as medium experienced can set their own contests and compete between one another.

3. How big the prizes are?

There is no upper line, the value of prize pool depends on how big the entry will be and how many users will participate – the more popular contest, the more valuable prizes we can expect!

4. Can we play for free?

Of course, we would like to give every user a Chance to get familiar with our platform and try his skills in some free contests, where no entry is required.

5. Can I join the game in the middle of a season?

Sure you can, Starsfight is a game where contest list is renewed every day.


Registering:

1. How to register an account?

Open register form, type your email address, password and that’s all! On your email address a confirmation message will arrive and after clicking on this link your account will become active.

2. Can I register more than one account?

No, every user can have only one account in the service.

3. I didn’t receive an activation email, what should I do?

Check your SPAM folder, maybe the missing message is there. If there is any, wait an about hour and then contact our support team.

4. I am not adult. Can I play?

In order to play Starsfight, you need to be over 18 years old. In other case you need to wait to to your 18th birthday.

5. I forgot my password. What should I do?

Click following link and write down your email address that is connected with your account. A message with reset link will be sent to you.

Password recovery

6. Can I change my personal data?

One person can have only one account on Starsfight, but you can always change your personal details in the "My Account" field.

7. Can I check my manager’s nick?

You create your manager’s nick at the beginning and this will be connected to your account. It is your brand, easy to recognize among other users, so any possible changes will be regarded as exceptionary and will be done only on user’s direct and personal request.

8. Is my data secure?

Data safety is our first priority, all connections are secure and encrypted with safe SSL (Secure Socket Layer) connection.

9. Can I delete my account?

The user cannot delete his account personally, but it can be deleted by the Starsfight administration team on his personal request.


Contests:

1. What forms of competition do you offer?

We offer a wide range of contests both free and paid, where the user has a Chance to win real money. Every user can compete with others in leagues or duels.

2. Can I set my own contest?

Every registered user can create his own contest.

3. Can I delete the contest I have created?

No. You cannot delete a contest once it is active.

4. Can I change my contests rules (no. of players, prize structure)?

No. You cannot edit a contest once it is active.

5. What happens when there will be less users than are expected for the contest?

When there will be less users than expected, the contest will be cancelled and the entries will go back to the users. Minimum number of users depends on the winning type.

6. What happens when some games that are listed in the contest will be rescheduled or will be cancelled?

If the match was postponed and will be held for 7 days after the scheduled end of the contest – nothing changes. If the date is much later, the contest will be settled without taking into account result of the missing meetings.

7. Can I invite my friends to join my contest?

Sure!


Making a team

1. How to set a team?

After you register you can choose one of available contest (or you can set your own), then you click „Join”. You will be moved to a new window where you can create your own team. The system will also ask you to type your manager’s nickname and team’s name. Finally you can choose what players will be scoring for you.

2. How many players I can buy?

Your team consists of 11 players – these many you need to place in your team before it will be submitted in a contest.

3. Where is the players’ price taken from?

We have developed our own algorithm that counts the price connecting player’s field scoring and with his market value.

4. How much money I have to buy my players? Can I make it bigger?

The user has currently 100 million euro budget to buy the players of his choice. We do not expect to change this rule and give a chance to extend.

5. What is the setting my team can play? Can I change it?

Every team can play in several setting: 4-4-2, 4-3-3, 5-3-2, 3-5-2, 4-5-1, 5-4-1, 3-4-3. It’s up to manager.

6. How many teams I can have?

Every user can create an unlimited number of teams and join to as many contest as he/she wishes.

7. Can I change my team’s squad?

Unfortunately, no. The transfer window will close 15 minutes before the first game starts, you cannot change anything until the last game in this contest is over.


Charges and withdrawals

1. How can I charge my account?

We cooperate with leading payment companies that provide secure online money transferring. In the upper right corner you can see the amount of funds you have on your account, there is also a “Charge” button, that will redirect you to the payments site. Here you can choose you transfer provider and chargé your account.

2. Do you take a commission from a charge?

We do not chargé for charging user’s account.

3. What is the minimal amount to charge my account?

Miminal charge is 5 EUR or similar value in other currencies

4. Why do you display all payments in euros even if you accept other currencies?

Our website is especially for the European players, that is the reason we didn’t want to complicate the system and decided to use display only the most popular currency.

5. How can I withdraw my winnings?

In „My account” choose option „Withdraw” and then choose the form of transferring the money you prefer the most. That’s all.

6. Do you charge any commission from the withdraw?

No, we don’t.

7. Is the prize taxed?

Polish law requiers 10% income tax from the winnings above the 760 PLN level (about 200 EUR), when the prize value will be above this amount, it will be charged for the taxes.

8. Where do you earn?

We provide the access to the contests, we take 10% commission from each contest’s prize pool.


Additional information

1. Where do you take data about the events on the pitch?

We have signed an agreement with one of the leading data providers. This way we can be sure that the data is reliable.

2. When there is dispute, who is the judge?

In any dispute between StarsFight users our administration will settle according to our terms of use.

3. Are you planning to add others sports i.e. basketball?

We consider this scenario and if everything goes right, basketball would be one of those we would try in the first order.

4. Why can not I take one of the team players of the Ekstraklasa and players from other leagues?

This is due to our technical capabilities. Details about the events taking place on the pitch are supplied to us by one of the external companies, which, however, does not have it in its offer of competitions atPolish leagues. We do not wish however, to deprive our Players capabilities to also play competitions in the Ekstraklasa league we make every effort to deliver necessary information about the matches on StarsFight as well. Unfortunately, at this moment our capacity is limited and we are not able to provide a full package of events the same as in other leagues. Various events also mean different scores and hence their inability statement in one competition.

5. Does my team must be visible to all?

No, each user can turn off the preview of the team, it is one of the options during creation of the team.